سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی ریاضی
منوی اصلی

بخشنامه ها

 

بخشنامه فعالیت های علمی آموزشی  گروه ریاضی سال تحصیلی 96-95

 

کتب جدیدالتالیف ریاضی

کتاب ریاضی پایه دهم

کتاب ریاضی پایه هشتم

کتاب ریاضی پایه نهم

کتاب  ریاضی 1 و آمارپایه دهم

راهنمای معلم ریاضی 1 و آمار

فرم مشخصات اعضای گروه استان

جشنواره الگوی تدریس سال 96-95